. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

   ดำเนินของผู้รับจ้างในการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14
                                                                                    ---------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้มอบหมายกองช่าง ดูการดำเนินของผู้รับจ้างในการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

                                                                          
        

        

     
        

    
        หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)