. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

                                   เปิดโครงการ “ถนนน่ามอง” ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลเกยไชย
                                                                                    ---------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ถนนน่ามอง” ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับโครงการ “ถนนน่ามอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนนในอำเภอชุมแสงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนเส้นอำเภอชุมแสง
สำหรับในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย หมวดการทางท่าตะโก หมวดการทางหนองบัว ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ในตำบลเกยไชย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                                                                          
        

        

     “  
   
       

       

      

    
        หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)