. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

                                   ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพตามสิทธิของคนพิการ
                                                                                    ---------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเกยไชย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และ อพม.ตำบลเกยไชย ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพตามสิทธิของคนพิการต่อไป

                                                                          
        

        

     “  
   
       
       

      

    
        หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)