. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

                        ดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาด เเละฆ่าเชื้อบริเวณบ้านพัก เเละจุดเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสโดยตรง หมู่ 7 12 เเละ 13
                                                                                    ---------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้มอบหมายให้นายนิวัติ แสงแก้ว รองนายกอบต.เกยไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เเละเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่หมู่ 7 12 เเละ 13 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาด เเละฆ่าเชื้อบริเวณบ้านพัก เเละจุดเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                                                                          
        

        

     “  
   
       
       

      

    
        หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)