. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

                                   การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกยไชยครั้งที่ 1/2565
                                                                                    ---------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกยไชยครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ 3/2564 ,รายงานสรุปสถานะการเงิน, พิจารณาอนุมัติโครงการประจำปี 2565 เเละพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

                                                                          
        

        

        

        

        
   
       
       

      

    
        หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)