. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน


  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

รายงานทางการเงินของ อบต                           
        


 ปี งบประมาณ 2564
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + งบทดลอง  


 ปี งบประมาณ 2563
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + งบทดลอง  


 
 ปี งบประมาณ 2562
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + งบทดลอง  


  ปี งบประมาณ 2561
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + งบทดลอง  

  ปี งบประมาณ 2560
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + รายรับ + รายจ่าย  


 ปี งบประมาณ 2559
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + รายรับ + รายจ่าย  

 ปี งบประมาณ 2558
    + งบแสดงฐานะการเงิน 
    + รายรับ + รายจ่าย  

 ปี งบประมาณ 2557
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  

  ปี งบประมาณ 2556
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  

 
 ปี งบประมาณ 2555
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  

 ปี งบประมาณ 2554
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย
 

 ปี งบประมาณ 2553
    +
งบทดลอง  
    
+ รายรับ + รายจ่าย
 

  ปี งบประมาณ 2552
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  

 เดือน มิถุนายน 2551
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  
     
 เดือน พฤษภาคม 2551
    + งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  

เดือน เมษายน 2551
    
+ งบทดลอง  
    + รายรับ + รายจ่าย  

 เดือน กันยายน 2550
    + งบทดลอง  
    + รายรับ  
    + รายจ่าย   
เดือน สิงหาคม 2550
    
+ งบทดลอง page1, 2, 3, 4  
    + รายรับ  
    + รายจ่าย  
 เดือน กรกฎาคม 2550
    + งบทดลอง page1, 2, 3, 4  
    + รายรับ  
    + รายจ่าย  
เดือน พฤศจิกายน 2549
    
+ งบทดลอง
    + รายรับ
    + รายจ่าย
 เดือน ตุลาคม 2549
    + งบทดลอง
    + รายรับ
    + รายจ่าย
 เดือน กันยายน 2549
    + งบทดลอง 
    + รายรับ  
    + รายจ่าย  
+ งบทรัพย์สิน ณ.30 ก.ย.2549  
   หน้า
1, 2, 3, 4, 5, 6
+งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ต.ค.49  
+งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  
  ประจำปี 2549 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.48-
  30 ก.ย.49)

 


       

 

 

 
 
 
 
 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)