หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลหลัก
 ประวัติศูนย์พัฒนาเด็ก
 คำขวัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 บรรยากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระเบียบการและข้อปฏิบัติ สำหรับศูนย์เด็ก
 พ.ร.บ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบปฏิบัติบุคลากรศูนย์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โหลดคู่มือหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เด็ก
รอการบันทึกข้อมูล
 
 

 


  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกยไชยรับสมัครเด็กเล็กตั้งแต่ อายุ 3 - 5 ขวบ เข้าศึกษา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2555ข่าวการศึกษา
 object width="320" height="290" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" id="mediaplayer1">หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข| ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)