หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                                     

            
   
ข่าวสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง     
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน)  
    
  - ประกาศประกวดราคา 
 
     - เอกสารประกวดราคา  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมถนนดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำแยกจากถนนแสงธรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ ถึง ถนนบ้านใหม่พัฒนา (ซอย 3) บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)  
    
  - ประกาศประกวดราคา 
 
     - เอกสารประกวดราคา  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่างประกวดราคาโครงการเสริมถนนดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ (ซอย ๓ )บ้านใหม่พัฒนา  
    
  - ประกาศโครงการ
     - ร่างประกวดราคา
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำแยกจากถนนแสงธรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ ถึง ถนนบ้านใหม่พัฒนา (ซอย ๓) บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำแยกจากถนนแสงธรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ ถึง ถนนบ้านใหม่พัฒนา (ซอย ๓) บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๒๙-๐๐๓ จากสายบ้านเกยไชย หมู่ที่ ๑๔ ถึงสายบ้านเกยไชยใต้ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๔-๙-๖-๗ ตำบลเกยไชย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลเกยไชย เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้าน นายมะลิ เสือปู่ ถึง บริเวณเขตถนนรถไฟ หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    
+ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไขย เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายมะลิ เสือปู ถึงบริเวณเขตถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์หนองยาว ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)
    + ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++


สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565

  - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.ปีงบประมาณ 2565
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.ปีงบประมาณ 2565
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.ปีงบประมาณ 2565
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค..ปีงบประมาณ 2564
   
- สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย..ปีงบประมาณ 2564
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.ปีงบประมาณ 2564


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++


สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

    -
สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.ปีงบประมาณ 2564
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.ปีงบประมาณ 2564
    -
สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.ปีงบประมาณ 2564
    -
สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.ปีงบประมาณ 2564
   -
สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค .ปีงบประมาณ 2564
   -
สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.ปีงบประมาณ 2564

  - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.ปีงบประมาณ 2564
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.ปีงบประมาณ 2564
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.ปีงบประมาณ 2564
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค..ปีงบประมาณ 2563
   
- สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย..ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.ปีงบประมาณ 2563


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++


สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.ปีงบประมาณ 2563
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.ปีงบประมาณ 2563
   
- สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.ปีงบประมาณ 2563
    - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.ปีงบประมาณ 2562
   - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 2562
  - สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.ปีงบประมาณ 2562


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++


ประกาศกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

   - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๘
   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๘
   
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๑๑
   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๑๑


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
   - ร่างประกวดราคาโครงการ คสล. หมู่ ๑๑ บ้านท่านา
   - ร่างประกวดราคาโครงการ คสล. หมู ๘ บ้านเกยไชยใต้


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดชื้อจัดจ้าง


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-13-บริเวณบ้านอาจารย์ณัฐฌา


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-13-บริเวณบ้านนายมนัส


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-14-บริเวณสี่แยกร้านเพ็ญโภชนา


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-13-บริเวณบ้านนายสมาน


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเกยไชย
   
- ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง
   -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
   
- ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง
   -
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเกยไชยใต้

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บริเวณบ้านนายสุชิน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านวังตะกอน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านท่านา
     
 - เอกสารร่างประกวดราคา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว
     
 - เอกสารร่างประกวดราคา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่านา
     
 - เอกสารร่างประกวดราคา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่างประกวดราาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์หนองยาว
     
 - เอกสารร่างประกวดราคา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
   - ประกาศราคากลาง หมู่ 8 บ้านเกยไชยใต้
   - ประกาศราคากลาง หมู่ 9 บ้านวังตะกอน
   - ประกาศราคากลาง หมู่ 10 บ ้านไผ่ล้อม
 
 - ประกาศราคากลาง หมู่12 บ้านท่านา
 
  - ประกาศราคากลาง หมู่ 12 บ้านท่านา เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์
   - ประกาศราคากลาง หมู่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่ถนนเลาะบึงหลวง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 6 เริ่มตั้งแต่บ้านนายสุชิน ขำปั้น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่บ้านนายประวิทย์ ขำเรือง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 6 เริ่มตั้งแต่บ้านนางเช้า ดวงมาก

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลองเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกบ้าน นายภานุเดช กล้วยหอม ผ่านบ้านนางจำปา สุขนิ่ม ผ่านบ้านนางชะลอ อินทร์รอด ผ่านนายวิชาญ กุลวิชา ถึง พนังกั้นน้ำบริเวณบ้านนายพิเชษฐ นิกร (ตามแบบที่กำหนด)

     
 - เอกสารประกวดราคา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลองเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกบ้าน นายภานุเดช กล้วยหอม ผ่านบ้านนางจำปา สุขนิ่ม ผ่านบ้านนางชะลอ อินทร์รอด ผ่านนายวิชาญ กุลวิชา ถึง พนังกั้นน้ำบริเวณบ้านนายพิเชษฐ นิกร (ตามแบบที่กำหนด)

     
 - เอกสารประกวดราคา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านปากคลองเกยไชย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 1 จุด เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอรรถพร สิงหัตถะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวสันต์ เย็นชื่น ตำบล เกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

   --- เอกสารประกาดราคาจ้างก่อสร้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการจัดชื้อถุงยังชีพ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า-40-ที่นั่ง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศกำหนดราคากลางรถปรับอากาศ-ขนาดไม่น้อยกว่า-45-ที่นั้ง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเผยราคากลางวัสดุทำหน้ากากอนามัย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศกำหนดราคากลางเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ-จำนวน 6 เส้นพร้อมถอดใส่และยางรอง 2 เส้น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านซอยบ้านใหม่พัฒนา ๒. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอารีย์ สิงหคาร ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายนิยม ปานเขียว หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinb)
    -
เอกสารดาวน์โหลด 1
    -
เอกสารดาวน์โหลด 2

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๒๙ - ๐๐๖ สายบ้านท่านาตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข ๒๒๕ หมู่ที่ ๑๒ - สามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกยไชย ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่านา หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม สามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ ถึง บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ คุ้มประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา ๒. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอารีย์ สิงคาร ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายนิยม ปานเขียว หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา ๑. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอรรถพร สิงหัตถะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวสันต์ เย็นชื่น หมู่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดลอกหนองตอน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านปากคลองเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา 1. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอรรถพร สิงหัตถะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวสันต์ เย็นชื่น หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

   - เอกสารประกวดราคาจ้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ ถึงบริเวณบ้านนายนิวัฒน์ คุ้มประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

   - เอกสารประกวดราคาจ้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นวถ 29-006 ฯลฯ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ ถึงบริเวณบ้านนายนิวัฒน์ คุ้มประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

  - เอกสารประกวดราคาจ้าง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา 1. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอรรถพร สิงหัตถะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวสันต์ เย็นชื่น หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

 - เอกสารประกวดราคาจ้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านใหม่พัฒนา 1. เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางอรรถพร สิงหัตถะ ถึง บริเวณหน้าบ้านนายวสันต์ เย็นชื่น หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ ถึงบริเวณบ้านนายนิวัฒน์ คุ้มประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.29-006 สาย บ้านท่านาตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข 225 หมู่ที่ 12 – สามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ 11 ตำบล เกยไชย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านท่านา, หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม – สามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย กว้าง 4 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริการส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)  

  - เอกสารประกวดราคาจ้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.29-006 สายบ้านท่านาตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข 225 หมู่ที่ 12-สามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ 11ตำกลเกยไชยฯลฯ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.29 -006 สายบ้านท่านาตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข 225 หมู่ที่ 12 ถึง สามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ 11 ตำบลเกยไชย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านท่านา, หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ถึงสามแยกวัดหนองคาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย กว้าง 4 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนายธวัชชัย เสือนุ่ม (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบกำหนดเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนายธวัชชัย เสือนุ่ม (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนายธวัชชัย เสือนุ่ม (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนายธวัชชัย เสือนุ่ม (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนายธวัชชัย เสือนุ่ม (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายชาญ เย็นจุระ ถึง บริเวณบ้านนายมนัส ชมเชย (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนายธวัชชัย เสือนุ่ม (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายชาญ เย็นจุระ ถึง บริเวณบ้านนายมนัส ชมเชย (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ถึง ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข ๒๒๕ (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก ถึง ท้ายหนองน้ำสาธารณะ (บึงหลวง) (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ถึง ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข ๒๒๕ (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก ถึง ท้ายหนองน้ำสาธารณะ (บึงหลวง) (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ถึง ถนนเลี่ยงเมืองชุมแสง หมายเลข ๒๒๕ (ตามแบบที่กำหนด) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก ถึง ท้ายหนองน้ำสาธารณะ (บึงหลวง) (ตามแบบที่กำหนด

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยากตามแบบที่กำหนด 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่รั้ว คสล.บริเวณบ้านพักของ อบต.เกยไชย ถึง บริเวณบ่อรับน้ำทิ้งของ อบต.เกยไชย (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณลานตากข้าว ท่าข้าวเกยไชย ถึง บริเวณบ้านนางบุญรอด แก้ววิเชียร
(ตามแบบที่กำหนด)

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญแล สอนชี ถึง บริเวณโค้งประตูระบายน้ำ (ตามแบบที่กำหนด) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท ถึง บริเวณบ้านนายชัยยศ สิงห์กวาง (ตามแบบที่กำหนด) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ ตามแบบที่กำหนด 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณลานตากข้าว ท่าข้าวเกยไชย ถึง บริเวณบ้านนางบุญรอด แก้ววิเชียร (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่รั้ว คสล.บริเวณบ้านพักของ อบต.เกยไชย ถึง บริเวณบ่อรับน้ำทิ้งของ อบต.เกยไชย (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยากตามแบบที่กำหนด  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ ตามแบบที่กำหนด  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท ถึง บริเวณบ้านนายชัยยศ สิงห์กวาง (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญแล สอนชี ถึง บริเวณโค้งประตูระบายน้ำ (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท ถึง บริเวณบ้านนายชัยยศ สิงห์กวาง (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญแล สอนชี ถึง บริเวณโค้งประตูระบายน้ำ (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณลานตากข้าว ท่าข้าวเกยไชย ถึง บริเวณบ้านนางบุญรอด แก้ววิเชียร (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่รั้ว คสล.บริเวณบ้านพักของ อบต.เกยไชย ถึง บริเวณบ่อรับน้ำทิ้งของ อบต.เกยไชย (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด)  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมนาม ซิ้มเจริญ ถึงบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ ไม่ยาก (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) เริ่มตั้งแต่ร้านเอ็มสมาย สตูดิโอ ถึง บริเวณบ้านผลเจริญ (ตามแบบที่กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ ๔ บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนริมน้ำยม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายบุญส่ง มธุรส ถึง บริเวณ ทางเข้าบ้านนายชุมพล พริกนุช หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-206)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล.หมุ่ 4
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด 
   ราคากลาง 1
   ราคากลาง 2
   ราคากลาง 3
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.29-010 สายเลียบคลองโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๒๙-๐๑๐ สายเลียบคลองโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเกยไชย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ++
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++
กำหนดหลักเกณฑ์อัตรค่าเบิกจ่ายค่าตอบแทน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ (225) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนแสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ (225) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนแสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนแสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย
และน้ำยาพ่นยุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2561

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ (225) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์์์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนแสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ (225) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนนแสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์
(225) ถึง บริเวณบ้านนางทองหล่อ ดวงมาก หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนเลาะถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บริเวณทาง
แยกต้นโพธิ์ ถึง บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ตำบลเกยไชย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ถนน
แสงธรรม บริเวณบ้านนางบุญลือ ถนัดสือ ถึง บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางการจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงและนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ให้แก่โรงเรียนวัดท่านา , โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมดิน พร้อมลงหินคลุกถนน จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด (ด้านซ้ายทาง
และด้านขวาทาง) ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสงถึงบริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางโครงการเสริมดิน พร้อมลงหินคลุกถนน จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด (ด้านซ้ายทาง
และด้านขวาทาง) ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสงถึงบริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชุมแสงถึงบริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบที่อบต.เกย ไชย กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบที่อบต.เกย ไชย กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบที่อบต.เกย ไชย กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบที่อบต.เกย ไชย กำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบที่อบต.เกยไชยกำหนด)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะการจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง (2 ชั้น) ปรับอากาศ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการอบรม การจัางเหมาจัดทำป้ายไวนิล และการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมฯ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม-หลบบ่อ) ภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ราคากล้างจ้างซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม-หลบบ่อ) ภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศผู้ชนะปรับ เกรด เกลี่ย ตกแต่งถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๗ ตำบลเกยไชย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการอสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอนฯ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการอสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
   - ประกาศประกวดราคาจ้าง
   - เอกสารประกวดราคาจ้าง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
   - ประกาศประกวดราคาจ้าง
   - เอกสารประกวดราคาจ้าง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  ++ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  + ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  + ราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย   
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
    
ปร.4
   ปร.5
   ปร.6

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  + ราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้  
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
    
ปร.4
   ปร.5
   ปร.6
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  + หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคล

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค (ตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  + ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ อบต.เกยไชย กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

  + ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

  + แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

  + แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 

  + แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 

  + ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล ประชุมสภาฯ
  + ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับการประชุมสภา
  + ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
  + ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อทรายถม
  + ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ
  + ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
  + ราคากลางนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
  + ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (นมโรงเรียน)
  + ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา
  + ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ในการก่อสร้างคันดิน ขุดดินปิดปากท่อ คศล. ปิดปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. เพื่อป้องกันน้ำท่วม
  + ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมพนังดินริมแม่น้ำน่าน
  + ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อทรายถมและกระสอบพลาสติก
  + ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดซื้อต้นกล้าดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  + ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ๊คโฮ) ในการก่อสร้างคันดิน ปิดปากท่อ เปิดทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม
  + ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือ อบต.เกยไชย
  + ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อทรายถและกระสอบพลาสติก
  + ประกาศผู้ชนะ พนักงานจ้างเหมา สำนักปลัด
  + ประกาศผู้ชนะ พนักงานจ้างเหมา กองคลัง
  + ประกาศผู้ชนะ พนักงานจ้างเหมา กองช่าง
  + ประกาศผู้ชนะ พนักงานจ้างเหมา ส่วนการศึกษา
  + ประกาศผู้ชนะ พนักงานจ้างเหมา ส่วนสวัสดิการสังคม
  + ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมกลบบ่อ) ภายในตำบลเกยไชย ภายในหมู่ที่ 10 , 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 17
  + ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมกลบบ่อ) ภายในตำบลเกยไชย ภายในหมู่ที่ 10 , 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 17
  + ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมกลบบ่อ) ภายในตำบลเกยไชย ภายในหมู่ที่ 10 , 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 17
  + ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐
  + ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  + สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
  + ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐
  + ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐
  + โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านนายทองย้อย กอดแก้ว ถึง บริเวณบ้านนายสะอาด สินค้ำคูณ หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง
  + โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่แยกบริเวณบ้านนายนิรุต ศรีสมาน ถึง บริเวณบ้านนางประเทือง อ่อนรุ่ง หมู่ที่10 บ้านไผ่ล้อม
  + โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านนายปัญญา สินประสาท ถึง บริเวณบ้านนางนิตยา วิเศษพานิช หมู่ 13 บ้านลาดปลัง
  + โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสละ ที่ระลึก ถึง บริเวณบ้านนายศักดิ์ ฟักขำ หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง
  + ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ (เส้นทางที่1-8)
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 1 หมู่ 10-11
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 2 หมู่ 12-10
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 3 หมู่ 12-14
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 4 หมู่ 12-9
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 5 หมู่ 12
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 6 หมู่ 12
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 7 หมู่ 14-9
  + ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ด้วยการลงหินคลุก ภายในตำบลเกยไชย เส้นทางที่ 8 หมู่ 16
  + ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม-กลบบ่อ) ภายในตำบลเกยไชย หมู่ที่ 1, 5, 6, 7, 9, 10,13, 14 และหมู่ที่ 16
  + รายงานแผนจัดหาพัสดุ ผด.2
  + รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  + ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน  
  + ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน)  
  + ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ  
  + ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหลังโกดังร้านบุญถาวร) ถึงบริเวณบ้านนายสุวรรณ ชูรวง หมู่ 3 บ้านเกยไชยเหนือ  
  + ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึงบริเวณบ้านนางสุนีย์ บุญตั้ง หมู่ 12 บ้านท่านา  
  + ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึงบริเวณบ้านนางประนอม อ่อนใย หมู่ 12 บ้านท่านา  
  + ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์ (๒๒๕) ถึงบริเวณท้ายหนองน้ำสาธารณะ(บึงหลวง) หมู่ 6 บ้านเกยไชยใต้  
  + สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก (กลบหลุม - กลบบ่อ) ภายในตำบลเกยไชย มีขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวรวม 11,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย)สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,15,16 และ หมู่ที่ 17 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
  + สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
  + สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
  + สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17  
  + สอบราคาโครงการเสริมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง ถึงเขตเทศบาลเมืองชุมแสง หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลังตำบลเกยไชย   
  + สอบราคาโครงการเสริมพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำน่าน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย   
  + สอบราคาโครงการเสริมพนังกั้นน้ำ และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3,6,7,9,12 และ 14 ตำบลเกยไชย   


 


       

 

 

 
 
 
 
 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)