. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

น้ำตาลสด                        
    
              

     
 

   รหัสผลิตภัณฑ
์ : 600304-A01

   ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสดบรรจุขวด

   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   น้ำตาลสดบรรจุขวด ผ่านการสเตอริไรด์ สามารถเก็บไว้ได้นาน รสชาติหวาน อร่อย มีกลิ่นหอม สะอาด ถูกหลักอนามัย (OTOP)

   ขนาด
   กว้าง6.5 เซนติเมตร ยาว6.5 เซนติเมตร สูง5

   น้ำหนัก
   595 กรัม


   ราคาขายปลีก 12 บาท


   วัตถุดิบที่ใช้
   ต้นตาล

   สถานที่จำหน่าย
   กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
   9/1 หมู่ 6 บ้านเกยไชยใต้ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
   จ.นครสวรรค์ 60120
   ติดต่อ : นายสุเทพ พลไพรินทร์
   โทร : 056 353135, 09 5679768

   หมายเหตุ
   ปริมาณการผลิต 4,500 ขวด/เดือน

    ดูวิธีการทำน้ำตาล
       

 

 

 
 
 
 
 
คลิ๊กเลือกสถานที่

รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย       อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน        อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน      อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ   อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง        อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท       อ.เมือง
อบต.หนองโพ        อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต.ทั่วประเทศ 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)